Gezhiiesdoon Noogemowin

Synopsis

Enfolding

Njedaagwaa giidaaneyaan Mezhibiigaanaan Tara Williamson waanaamaagwaad wiinsaastaang giinaachaa gwesaan. Miidaash ezhe Mshinbiigaaning, Anishnaabekwe Daphne Odjig Gaabezhinbiiyaajin, giipkaang waanaadmaagwaad, Giibezhinbiiyaan wiiyaang minwaa ngaamowin gaazhedgaadenik meje gweseyin.
Exerpts

Web Trailer

Cree songwriter Tara Williamson speaks about her search for meaning and understanding from unspeakable loss in art, and how she eventually found a special connection to legendary Anishinaabe artistsDaphne Odjig’s painting, “Enfolding”.

Enfolding

Watch the music video for Tara Williamson’s song Enfolding. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • cherryl

Amplifier

Songwriter Tara Williamson is accompanied by her music producer Justin Delerome as they walk through the songwriting and studio recording process for Enfolding.

  • Ezhemiingowesing daanaakaasaam wii noojemaang, bebegiing gwaa. Wiindaash maabaa emiingowesed daawenaamdaan eni piichi noojmaad, waanaakaasaad. Jessica Issac

  • Njedaa gwaa giindowaabdaan miingowesowiin wiinsaastaamaa ezhemaanaadenmaa minwaa ezhewiisgetowaan, miidaash giiwaamdaamaa Daphne Odjig gaashetood, niibnaa eshe temigaad gaadepedood. Tara Williamson