Gezhiiesdoon Mskosiiwin

Synopsis

The Fire

Zheoodenaang enjibaad Nick, Thunder Bay, Miishe endenaang wiizhebiiyaang Ngaamowin, Gaawiikaa daabiishkaasenoo (Unbreakable), Giidgowesdoon Chigimaa Shiiaawin, minwaa jedaa chitwaa Shiiaawin, wiishenoomaaged eshe esnaagaak oodenaang baatiinaak, Nskejegewin, minwaa ezhe Chinaadaak, Yaawok gwa Meshkogaabwejik, nenaakwiijek.
Exerpts

Web Trailer

As we watch the sun rise in Thunder Bay to the sounds of prayer, Oji-Cree songwriter Nick Sherman speaks about wanting to get past the hopelessness of this place, and consider in roots and it’s possible future.

  • crow on a branch

UNBREAKABLE

Watch the music video for Nick Sherman’s song Unbreakable. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • nick sherman

Amplifier

Songwriter Nick Sherman is accompanied by his music producer Anthony Wallace as they walk through the songwriting and home studio recording process for Unbreakable.

  • Zaamniibnaa zhowebaad, snaagaad niigaan wiizhaang, ezhintaa besinbiigeng, ezhe maadsing, ezhe debendaagosing, saambeshaa mskodeng gedeyaamin, miiezhiiyaamgaak. Nick Sherman

  • gedibaataanaa Thunder Bay gezhinaagedaabaa jiishpin Anishnaabek bwaa zhegezhiiwaapaa wiimme nchigaasewaad, maage wii pkaanowaamjigaaswaad ensaa giizhegaak. gedaanaa miingwesowiin wiiaamdaamaang Niigaan gezhenaakebaa. Nick Sherman