Gezhii-aamenaagesiiwok Eshkeniigjek

Synopsis

Little Star

Wepii-gaanaachaayiing Skeniikwe Tina Fontaine, Winnipeg 2015. Nangoonssaan denkaasnaan wiidebaataang eshewebsiiwad benoojiienk Chigemaak gemoodwaat benoojiiyiin, jegii menaashiiaa-aapaa gewiinwaa benoojiinyek, Chi gekendaasaat Cindy Blackstock debaataan weh ezhe psekaagowaat Biinoojiiyek Zhagenaashii Naaknegewenaan minwaa maadzewin.
Exerpts

  • Iskwe on a rooftop

Web Trailer

The statistics surrounding indigenous children in Canada to this day are unacceptable. Iskwe takes a stand in her song "Little Star" to raise awareness in this problem that remains unsolved.

  • child looking up in the light

Little Star

Watch Iskwe's performance of her song "Little Star". This beautiful rendition takes you through the streets of Toronto at night following the dreams of freedom of an indigenous child. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • Iskwe in studio

Amplifier

In this amplifier, Iskwe talks about her political stand and the steps she takes through arts and music to make the world a better place for the next generations.

  • Kaawiin niibnaa bemaadsejik daaknomowaasiiwaan daansewaan waashi kowaamdesined, naasaap ezhi kowaammaaiin gedaansenaanek, gaawiin waankiiendaasenoo, gaawiin yaasii waakaawemegwiing. Iskwe

  • Aapji genesdowedaanaa ezhe niinmezhiing genoowaamdaamiing gaabezhebiigaadek, niinshiigwaa goowaambaa niibnaa, bemaadsejik aabdek kwii mnaadenmaanaanek. Dr. Cindy Blackstock