Wiigeshiiaammenaagok Biboon

Synopsis

Diamond in the snow

Mishoomsaan ezhi engaachtooned nen wiishaa-aad wii waawaaskoojii-aat biboong ginebgoong, miishe gaadenaang wiishebiiyaang we-ngaamowin, “Waawaaskoojiiged” eshnekaadek. Chige kendaasjek daabaataanaa-aah ezhi chitwaendaagwak wiiaabjetaan maanenjigeng gwaandaak biboon ginebgook, minwaa ezhi snaagak maandaa negiishoowaak wiiaabjetaang maadaa daamnowin.
Exerpts

  • Lacey Hill with snow snake stick

Web Trailer

In this episode of Amplify, Lacey Hill recounts her childhood memories of her grandfather building snow snakes and winning many tournaments with his brothers. Environmental changes have greatly affected this traditional game. Her song "The Shiner" draws inspiration from it.

  • Lacey hill surrounded by paper snow flakes

The Shiner

Watch Lacey Hill's performance of "The Shiner". Her soulfull melody will warm you up through the coldest winter. This music video was edited by Francis Laliberte.

  • Gary Joseph, music producer

Amplifier

Learn about music production with Gary Joseph, a music producer from 6 Nations, as he walks you through his studio "Thru The RedDoor", and the process of recording.

  • Nsaangendmegwaan waanezhowebaak maandaa Aki, naangwaa ezhe naaniiskaadaak, Kaawiin maamdaa daashe nmaadsembaa zhegezhii- iin. Lacey Hill

  • Memaanjikgisinaak gwaa biboong mii kwedewaad Anishnaabek wii aanji maadsiimgaak Aki. Tehota’Kera:Tohn Jeremy D Green